Tüm Programı indirmek için tıklayınız..

26 Nisan 2017, Çarşamba

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU
KURS SALONU
2
KURS SALONU
KURS SALONU
4  
10:00 - 12:00   KURS 1

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Benzerlik ve Farklılıklar

Moderatör: Mesut Yıldız (PD)

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Genetik Benzerlik ve Farklılıklar
Mesut Yıldız (PD)

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Endofenotipik Yönünden Benzerlik ve Farklılıklar
Neşe Yorguner

Nörogörüntüleme Bulguları Açısından Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Benzer mi, Farklı Bozukluk mu ?
Ayşe Sakallı Kani

Şizofreni ve Bipolar Bozukluk: Bilişsel Bozukluk Açısından Benzer mi, Farklı Bozukluk mu ?
Serhat Ergün(PD)

WORKSHOP 1

Frontal Sistemin İşlevleri, Değerlendirilmesi ve Patolojileri


Barış Topçular
Ferda Korkmaz Özkanoğlu

KURS 2

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Dünyasına Giriş

Moderatör:
Kasım Fatih Yavuz (PD)

Ahmet Nalbant
KURS 3

Olgu Örnekleri ile  Askeri Personelin  Psikiyatrik Sorunlarına Yaklaşımlar

Moderatör:
Ayhan Algül (PD)

Özgür Maden
(Sultan Abdülhamid Han Eğt. ve Arş. Hastanesi Psikiyatri Servisi)
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:30
AÇILIŞ TÖRENİ:

Açılış Konuşmaları

Eyüp Gümüş (Sağlık Bakanı Müsteşarı)
15:30 - 16:30
AÇILIŞ KONFERANSI:

Moderatör: Norbert Müller
(Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği)

Duygudurum Bozukluklarının Tanısı: Araştırmalar Üzerindeki Etkileri

Allan Young (İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı)
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI 
18:00 - 20:00
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 1

Tik Bozukluğu ve Komorbidite

Moderatörler:
Mücahit Öztürk, Sarper Taşkıran

Tik Bozukluğu, Tanımı ve Etiyolojisi 
Hatice Altun

Tik Bozukluğu Ve Komorbidite
Hatice Doğan

Tik Bozukluğunda Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Nilüfer Şahin

Tourette Sendromunda Tedaviye Dirençli Vakalara Yaklaşım
Tuba Mutluer
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 1 (BDPD - PD)

Beni Kategorize Etme: Psikiyatrik Sınıflama Sistemleri ve Gelecek 

Tartışmacı Moderatörler:
M. Hakan Türkcapar   (BDPD - PD), Kasım Fatih Yavuz (BDPD-PD)

Günümüz Sınıflandırma Sistemleri: Artılar ve Eksiler
Ahmet Nalbant

RDoC (Research Domain Criteria) Modeli Ne Vadediyor?
Hüseyin Şehid Burhan

Transdiagnostik Yaklaşımın Getirdikleri
Merve Terzioğlu

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl bir Sınıflandırma Modeli Önerebilir?
Şengül İlkay
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 2

Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanınımda Dikkat Edilecek Konular

Moderatör:
Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Depo Antipsikotik İlaç Uygulamaları
Mehmet Fatih Ceylan

Okul Öncesinden Ergenliğe Antipsikotik Kullanımı
Özden Üneri

Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanımında Karşılaşılan Yan Etkiler
Selma Tural Hesapçıoğlu

Çocuklarda Antipsikotik Kullanımının Takibi Ve Uzun Dönem Etkileri
Sebla Gökçe
20:00 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:30 KURSLAR - ATELYE ÇALIŞMALARI 
KONFERANS 1:

Alzheimer Hastalığında İnflamasyonun Olası Rolü

Moderatör:

Kazım Yazıcı

Norbert Müller (GAPP)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 3

Kişilik Bozukluklarına Farklı Yaşam Dönemlerinde Yaklaşım ve Yönetim

Tartışmacı Moderatörler:

Murat Altın (PD), Esengül Kayan

Kişilik Bozukluklarının Nörobiyolojisi ve Medikal Tedaviye Yansımaları
Murat Altın (PD)

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Kişilik bozukluklarına tedavide yeni yaklaşımlar: “Zihinselleştirme Temelli Terapiler”
Esengül Kayan

Erişkin Kişilik Bozukluğu Hastalarında Davranışcı Terapi Yaklaşımları
Filiz Şükrü Gürbüz

Erişkin Kişilik Bozukluklarında Tanı Karmaşası
Gökçe Elif Sarıdoğan
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 4

Otizm Spektrum Bozukluğunda Az Bilinenler

Moderatörler:
Evren Tufan, Hatice Doğan

Otizmde Beyindeki Morfometrik Değişimler
Tülin Fidan

Otizm Spektrum Bozukluğunda Beslenme
Arzu Çalışkan Demir

Otizm ve Normal Cinsel Gelişim
Zeynep Esenkaya Usta

Otizm ve Ergenlikle İlişkili Diğer Davranışlar, Sorunlar
Fatma Hülya Çakmak
WORKSHOP 2
Geçmişi Yeniden Keşfetme  Yolları


Kayıp Hatıralar
Sümer Öztanrıöver

Hayali Yeniden Senaryolaştırma
Şencan Sertçelik

Tuttuğumuz Yas ile Barışmak
Alişan Burak Yaşar

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uzamış Maruziyet
Kadir Coşkun
 

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği
27 Nisan 2017, Perşembe

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU 1  KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 
07:00 - 08:30 ORAL SUNUMLAR 1
(SS001-SS009)


Moderatörler:
Murat Altın, Neşe Yorguner

ORAL SUNUMLAR 2
(SS010-SS018)


Moderatörler:
Özlem Özcan, Ali Sarper Taşkıran

  KURS 4

Çocuk, Ergen ve Erişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı I

Moderatör:
M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Vahdet Görmez (PD, BDPD)

Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Fatma Bozkurt
KURS 5

Anksiyete Spekturumu Bozukluklarında Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulamaları

Moderatör:
Hasan Turan Kartepe (PD)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel İlkeler
Hasan Turan Karatepe (PD)

Anksiyete Spekturumunda Kullanılabilecek Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulamaları
Sevinç Ulusoy
KURS 6

Perinatal Dönemde Kişilerarası Psikoterapi 


Gamze Ergil Altın (PD)
08:30 - 09:00 KAHVALTI 
09:00 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 2 (PD - GAPP)

Anksiyete Bozuklukları: Bir Güncelleme

Tartışmacı Moderatör:

Serhat Çıtak (PD)

Anksiyete Bozukluklarında Antidepresan Kullanımı Deneysel mi, Kanıta Dayalı mı? 
Borwin Bandelow (GAPP)

Anksiyete Bozukluklarında Benzodiazepinlerin Kullanımı: Riskler/ Faydalar
Murat Kuloğlu

Anksiyete Bozukluklarında İlaçlar Terapileri Destekliyor Mu Köstekliyor Mu? Mitler ve Gerçekler
M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 5

Klinisyeni Zorlayan Özel Durumlara Eşlik Eden Tiroid İşlev Bozuklukları ve Otoimmünitesi

Tartışmacı Moderatörler:
Bülent Bahçeci, İsmet Kırpınar

İyot Eksikliği, Nükleer Felaket ve Otoimmünite: Endemik Guatr Bölgesi Doğu Karadeniz'de Psikiyatrik Bozukluklar
Cenk Ercan

Gebelik/ Postpartum Dönemde Tiroid Disfonksiyonu ve Eşlik Eden Ruhsal Bozukluklar
Özgür Çağla Cenker

Yaşlılarda Tiroid İşlevlerinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri
Dilek Sarıkaya Varlık

Tiroid İşlev Bozukluklarının Nörokognitif İşlevler Üzerine Akut ve Kronik Yansımaları
Tuğba Uyar
WORKSHOP 3:

Yeni Kriterler Işığında Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Tanısal Değerlendirilmesi

Moderatörler:
Özlem Özcan, Ali Evren Tufan

Emily Simonoff
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI 
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 1: NOBEL İLAÇ

"TARK"Türkiye Aripiprazol Konsensüs Raporu

Moderatör:
Mesut Çetin

Nesrin Dilbaz, Baybars Beznedaroğlu
 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 3 (PD-BAP-GAPP-CINP)

Psikiyatrik Bozukluklarda Molekülden Klinik Bulgulara Son Gelişmeler

Tartışmacı Moderatörler:
Dost Ongür (PD-USA), Brian Leonard (CINP)

Sağlık ve Hastalıkta Bozulmuş Redoks Sinyal İletimi  
Patricia A. Zunszain (BAP - CINP)

Nöroinflamasyon: Depresyon Etyopatojenezinde Gelişmeler
Feyza Arıcıoğlu (PD) 

Nöroinflamasyon: Şizofreni Etyopatojenezinde Gelişmeler
Norbert Müller  (GAPP)SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 6

Gebelerde Akılcı İlaç Kullanımı


Moderatörler:
Serhat Ergün, Mesut Yıldız

Gebelik Döneminde Antidepresanların Kullanımı
Sevda Bağ

Gebelik Döneminde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı
Özge Şahmelikoğlu Onur

Gebelik Döneminde Antipsikotiklerin Kullanımı
Gülşen Teksin Ünal
KONFERANS 2:
Ergenlerde ve Genç Erişkinlerde Otizm Spektrum Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi: Fırsatlar ve Güçlükler

Moderatörler:
Bengi Semerci (PD), Köksal Alptekin

Emily Simonoff
 
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU 2: SANOFİ İLAÇ

Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte DEHB ve Nonstimulan Tedaviler

Moderatör: Bengi Semerci

Bengi Semerci
Umut Mert Aksoy
 
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI 
16:30 - 18:00
MÜNAZARA 1:

Psikiyatride Yeni Yaklaşımlar: Psikiyatri  Yol Ayrımında mı?

Tartışmacı Moderatörler:
Rayna Mandova, Heinz Grunze (GAPP)

- İDDİA EDEN:
EVET, Psikiyatri  Yol Ayrımındadır
Dost Öngür (PD - USA)

- KARŞI GÖRÜŞ:
HAYIR, Psikiyatri  Yol Ayrımında değildir
Serdar Dursun (PD - CCNP)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 7

Uyku Bozuklukları

Moderatör:

Bülent Bahçeci

Uyku Bozuklukları ve Fitoterapi
Bülent Bahçeci

Çocuk ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları
Rahime Hülya Bingöl

Uyku Bozuklukları ve Hukuki Sorunlar
Kader  Semra Karataş
WORKSHOP4:

DEHB ve Suça Yönelim


Moderatörler:
Umut Mert Aksoy, Sarper Taşkıran

Susan Young
Bengi Semerci
 
18:00 - 18:30 KAHVE ARASI
18:30 - 20:00
KURS 7:

CINP SERTİFİKA KURSU

3  Saat

Yeni Antidepresan Geliştirilmesinde Monoaminerjik Olmayan Yaklaşımlar

1.Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Monoamin Teorinin Durumunun Eleştirel Değerlendirilmesi
2. Monoamin Hipotezinin Sınırlılıkları: Klinik ve Deneysel
3. Antidepresanlar ve Anksiyolitiklerin Etki Mekanizmalarının Değişimine Ilişkin Kanıtlar
4. Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Ketamin, Psilosibin, Minosiklin, NSAİİ'ler ve Yağ Asitlerinin Etki Mekanizmalarına Dayalı Gelişmeler
5. Nörobiyolojik Bakış Açısıyla Plasebo Yanıt

Kurs Eğitmenleri:

Brian Leonard (CINP)

Patricia A. Zunszain (BAP-CINP)

KURS SONUNDA CINP Sertifikası verilecektir.

(40 kişi ise sınırlı olup, Uzman ücreti 50 TL, Asistan ücreti 30 TL'dir.)


KURS 8:

Bipolar Bozuklukların Tedavisinde En Son Gelişmeler

Heinz Grunze (GAPP)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 8

Psikiyatrik Hastalıklarda Uykunun Nörobiyolojisi

Moderatör:

Didem Öztop,Özalp Ekinci

Uykunun Nörobiyolojisi
Şahin Bodur

Anksiyete Bozukluklarında Uykunun Nörobiyolojisi
Miray Çetinkaya

Otizm Spektrum Bozukluğunda Uykunun Nörobiyolojisi
Halil Kara

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Uykunun Nörobiyolojisi
Candan Taşkıran
 
20:00 - 20:30 KAHVE ARASI 
20:30 - 22:30
CINP SERTİFİKA KURSU
3  Saat

Yeni Antidepresan Geliştirilmesinde Monoaminerjik Olmayan Yaklaşımlar

1.Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Monoamin Teorinin Durumunun Eleştirel Değerlendirilmesi
2. Monoamin Hipotezinin Sınırlılıkları: Klinik ve Deneysel
3. Antidepresanlar ve Anksiyolitiklerin Etki Mekanizmalarının Değişimine Ilişkin Kanıtlar
4. Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Ketamin, Psilosibin, Minosiklin, NSAİİ'ler ve Yağ Asitlerinin Etki Mekanizmalarına Dayalı Gelişmeler
5. Nörobiyolojik Bakış Açısıyla Plasebo Yanıt

Kurs Eğitmenleri:

Brian Leonard (CINP)

Patricia A. Zunszain (BAP-CINP)

KURS SONUNDA CINP Sertifikası verilecektir.

(40 kişi ise sınırlı olup, Uzman ücreti 50 TL, Asistan ücreti 30 TL'dir.)ORAL SUNUMLAR 3
(SS019-SS027, SS053, SS072)

Moderatörler:
Bülent Bahçeci, Serhat Ergün

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 9

Çocuk ve Ergen Bakış Açısıyla Oksitosin ve Vazopressin

Moderatörler:
Burak Doğangün, Tülin Fidan

DEHB ve Davranım Bozukluğunda Oksitosin ve Vazopressin
Ümit Işık

Oksitosin ve Vazopressine Genel Bakış
Ömer Faruk Akça

Duygudurum Bozuklukları ve Oksitosin - Vazopressin
Burak Açıkel

Anksiyete Bozuklukları ve Oksitosin - Vazopressin
Necati Uzun
KURS 9

Travmatik Beyin Hasarına Nöropskiyatrik Yaklaşım

Moderatör:
Kader Semra Karataş

Travmatik Beyin Hasarı Nedir ? Nörokognitif Etkileri Nelerdir?
Tuğba Uyar

Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Ortaya Çıkan Sosyal Sekeller, İşlevsellik ve Hukuki Boyut
Cenk Ercan

Akut ve Kronik Evre Travmatik Beyin Hasarında F-MR VE D-MR Görüntülemelerini Tanı ve Prognozdaki Yeri
İpek Güngör

Travmatik Beyin Hasarı (TBH) Sonrası Gelişen Psikiyatrik Tablolar, Tedavi Yaklaşımları ve Rehabilitasyon
Selim Polat

KURS 10

Terapide İşler Yolunda Gitmediğinde : Engellerden Değişime Yolculuk

Moderatör:

Kasım Fatih Yavuz (PD-BDPD)

Acıdan Değişime: Kim Demiş Direnç Kötüdür?
Sevinç Ulusoy

Psikoterapide Değişimin Aracıları ve Moderatörleri
Emrah Karadere

Damdan Düşen Olabilmek: Terapötik İlişkiyi
Güçlendirmede ACT Modeli
Hasan Turan Karatepe
 

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği
28 Nisan 2017, Cuma

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU 1  KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 
 07:00 - 08:30 ORAL SUNUMLAR 4
(SS028,SS030,SS031, SS033-SS035)


Moderatörler:
Kader Semra Karataş, Cenk Ercan


ORAL SUNUMLAR 5
(SS036-SS044)


Moderatörler:
Yüksel Kıvrak, Ayşe Sakallı Kani

ORAL SUNUMLAR 6
(SS045-SS052)


Moderatörler:
Şükrü Kartalcı, Esra Porgalı Zayman

KURS 11

Psikoterapi Seansında Tıkandığımda Ne Yapabilirim?


Fatih Kasım Yavuz


WORKSHOP 5

Disosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi


Medaim Yanık
KURS 12

Çocuk, Ergen ve Erişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı II

Moderatör:

M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Vahdet Görmez (PD, BDPD)

Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Fatma Bozkurt
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 10

Şiddet ve Terörün Psikodinamikleri

Moderatörler:

M. Kazım Yazıcı, Medaim Yanık

Terörist ve Hayatın Anlamı Üzerine
Erol Göka

Şiddetin Bilişsel Altyapısı
M. Hakan Türkçapar (PD - BDPD)

Terör Eylemlerinden Sonra Ruhun Halleri
Kemal Sayar (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 11

Hastalarımızın İç Dünyalarını Anlamada Psikoterapilerin Yeni Ufukları

Moderatörler:
Serhat ÇITAK (PD-BDPD), Can Tuncer

Psikoterapilerde Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?
Can Tuncer

Psikoterapide Bilim ve Anlamın Buluşması; İşlevsel Bağlamcılık ve ACT
Hasan Turan Karatepe

Dinamik Kişilerarası Terapi: Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Yeni Bir Terapi Modeli
Serhat Çıtak (PD-BDPD)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 12

Mültecilik, Ruh Sağlığı ve Şiddet

Moderatörler:

Bengi Semerci (PD), Vahdet Görmez (PD, BDPD)

Mülteci Çocukların Ruh Sağlığı
Mina Fazel

Erken Çocukluk Döneminde Srebrenica Soykırımına Maruz Kalan Çocukların Ergenlik Dönemindeki İntikam ve Affetme Yetileri
Nermina Kravić

Şiddetle Büyümek
Veysi Çeri (PD)

Türkiye’de Bulunan Mülteci Kamplarında Yaşayan Çocukların Psikososyal Gelişimleri
Serhat Nasıroğlu
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 3: JANSSEN İLAÇ

Şizofreni Tedavisinde Gerçek Yaşamda Neler Oluyor?

Halise Devrimci Özgüven
Alp Üçok
Murad Atmaca
Ahmet Tiryaki
Atila Erol
 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
MÜNAZARA 2
Psikiyatride Geleceğin Tanı Koydurucusu: Hangi Tanı Modeli?     

Moderatör:

Norbert Müller (GAPP)     

- İDDİA EDEN:
DSM ve ICD Sınıflamaları En İyi Tanı Modelidir
Serdar Dursun (PD-CCNP)

- KARŞI GÖRÜŞ:
RDOC En İyi Tanı Modelidir
Dost Öngür (PD-USA)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 13

Çocukluktan Yetişkinliğe Otizm ve Şizotipi Özellikleriyle Ruhsal Bozukluklar Arasındaki İlişki

Tartışmacı Moderatörler:
Levent Sevinçok, Serhat Nasıroğlu (PD)

OKB ve İlişkili Bozukluklarda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Levent Sevinçok

Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklarda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Sevcan Karakoç Demirkaya

Psikoz ve OKB ekseninde Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Çağdaş Öykü Memiş

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Bilge Doğan
WORKSSHOP 6
Okul Öncesi Dönem DEHB’de Tedavi Algoritmaları

Moderatörler:
Birim Günay Kılıç, İpek Perçinel Yazıcı

Halime Tuna Çak
Özlem Özcan
Ebru Çengel Kültür
 
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:30
SICAK KONULAR:
Tartışmacı Moderatör:
Allan Young  (BAP Başkanı)      

Karma  Bipolar Durumlar: Algoritmalar  bize ne diyor?
Heinz Grunze (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 14

Bağırsak Mikrobiyatası ve Psikiyatrik Bozukluklar


Moderatörler:

Süheyla Ünal, Feyza Arıcıoğlu (PD)

Mikrobiyata Nedir? Dünü, Bugünü ve Yarını
Esra Porgalı Zayman

Mikrobiyata ve Psikotik Bozukluklar
Şükrü Kartalcı

Mikrobiyata ve Otizm
Özlem Özel Özcan

Mikrobiyata ve Diğer Psikiyatrik Hastalıklar
Lale Gönenir Erbay
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 15

DEHB Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatörler:

Birim Günay Kılıç, Ömer Faruk Akça

Erişkin DEHB'de Tedavinin Uzun Dönem Etkileri
Umut Mert Aksoy

Çocuk ve Ergenlerde DEHB Tedavisinin Uzun Dönem Etkileri
Mahmut Cem Tarakçıoğlu

DEHB'de İşlevsellikte ve Yaşam kalitesinde Bozulma
Vahdet Görmez (PD, BDPD)

Üniversite Çağında DEHB Tanı ve Tedavisi
Özge Kılıç
 
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 4 (PD - CCNP - GAPP)

Psikiyatride  En Zor Vakalar Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler

Moderatörler:
Serdar Dursun (PD - CCNP), M. Hakan Türkçapar (PD,BDPD)

Şizofrenide  OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler
Dost Öngür (PD-USA) 

Bipolar Bozukluk  Hastalarında DEHB ve OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Heinz Grünze (GAPP)


Psikiyatrik Bozukluklar ve Alkol / Madde Kullanımı  v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Michael Soyka (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 16

Elektrokonvülsif Tedavi Güncellemesi

Moderatörler:
Musa Tosun, Servet Ebrinç (PD)

EKT Nedir? Beyinde Ne Yapar?
Musa Tosun

Şizofreni'de EKT Uygulaması
Ömer Faruk Demirel

Duygudurum Bozuklukları'nda EKT Uygulaması
Cana Aksoy Poyraz

Diğer Psikiyatrik Bozukluklarda EKT Uygulaması
Şenol Turan

Çocuk Psikiyatrisi'nde EKT Uygulaması
Muhammed Tayyib Kadak
KURS 13:
ACE and ACE+DEHB Tanısı için Çocuk ve Erişkinlerde Tanısal Klinik Görüşme

Moderatör:
Bengi Semerci

Susan Young
 
18:30 - 19:00 KAHVE ARASI
19:00 - 20:00
KONFERANS 3
Parkinson Psikozu ve Tedavisi 

Moderatör:
Özcan Uzun (PD)

M. Kazım Yazıcı
KONFERANS 4
15 Temmuzun Psikolojisi

Tartışmacı Moderatörler:
İbrahim Balcıoğlu, Mecit Çalışkan

Erol Göka

KONFERANS 5
Okullarda Ruh Sağlığı Geliştirme Uygulamaları

Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Ali Evren Tufan

Mina Fazel
 
20:00 - 20:30 KAHVE ARASI 
20.30 - 22:30
KURS 14
Moderatör:
Dost Öngür (PD - USA)

Beyin Görüntülemede Yeni Ufuklar, Yeni Teknikler?
Ali Saffet Gönül (PD)

Beyin Görüntüleme Metotlarının Klinik Psikiyatriye Etkisi
Dost Öngür (PD - USA)

KURS 15

Alkol ve Opioid Bozuklukları İçin Kanıta Dayalı Farmakoterapiler

Moderatör:
Umut Mert Aksoy

Michael Soyka (GAPP)
SÖYLEŞİ

Moderatör:
Kemal Sayar

Pratik Sağlıkta Dönüşüm
Rüstem Aşkın (Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)

KURS 16

Şizofreniye Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Modeli

Moderatör:
Mustafa Yıldız (PD)

Şizofrenide Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi
Mehtap Arslan Delice

Şizofrenide Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Uygulaması Olarak Bakırköy TRSM Programı
Cenk Varlık
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 17


Çocukluk Çağı Psikiyatrik Bozukluklarında Biyobelirteçler

Moderatörler:
Burak Doğangün,Kemal Utku Yazıcı

Davranım Bozukluğunda Olası Biyobelirteçler
Merve Çıkılı Uytun

Otizm Spektrum Bozukluklarında Olası Biyobelirteçler
Rabia Yilmaz

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Olası Biyobelirteçler
Esra Demirci

Çocukluk Çağı Depresyonunda Olası Biyobelirteçler
Sevgi Özmen
KURS 17

Şizofrenide Sanal Gerçeklik Terapisi

Köksal Alptekin

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği
29 Nisan 2017, Cumartesi

  KONFERANS SALONU A KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU 1  KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 
07:00 - 08:30

ORAL SUNUMLAR 7
(SS054-SS060)


Moderatörler:
Ali Evren Tufan, Hasan Turan Karatepe

ORAL SUNUMLAR 8
(SS061-SS068)


Moderatörler:
Lale Gönenir Erbay, Ömer Yanartaş

ORAL SUNUMLAR 9
(SS069-SS071, SS073-SS076)


Moderatörler:
Vahdet Görmez, Serhat Nasıroğlu

KURS 18

Dirençli Obsesif - Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Yenilikler


Biyolojik Yaklaşımlar
Oğuz Tan

Psikoterapötik Yaklaşımlar
Cengiz Demirsoy

Obsesif Kompulsif Bozuklukta İntihar
Rukiye Ay  
KURS 19

Davranış Psikolojisinde Biyoistatistiksel Yöntemler

Moderatör:

Murat Atmaca

Psikiyatride Sık Kullanılan Biyoistatistiksel Yöntemler
Ali Evren Tufan

Psikiyatride Metaanaliz Uygulamaları
Hale Yapıcı Eser
KURS 20

Nörolojik Tablolarda Dürtü Kontrol Bozuklukları


Barış Topçular
08:30 - 09:00 KAHVALTI 
09:00 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 18

Psikiyatride İlaç Uyumu Sorunu

Tartışmacı Moderatörler: Servet Ebrinç (PD), Köksal Alptekin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Yaygınlığı
Mesut Çetin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Nedenleri
Köksal Alptekin

Psikiyatride İçgörüsü Olmayan Hastaların İlaç Uyumunu  Nasıl Artırabiliriz? Farmakolojik Yaklaşımlar
Özcan Uzun (PD)

Psikiyatride İçgörüsü Olmayan Hastaların İlaç Uyumunu Nasıl Artırabiliriz?
Mustafa Yıldız (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 19

Üç Farklı Sorun ile Kadın: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tecrübesi

Moderatörler:
Serhat Çıtak (PD - BDPD), Melike Nebioğlu (PD)

Sigara ile Kadın
Osman Ağa Önal

Otizm ile Kadın
Aynur Görmez (PD)

Cinsel İşlev Bozukluğu ile Kadın
Rümeysa Yeni Elbay (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 20

Çocuk ve Ergenlerde Farklı Psikoterapi Yaklaşımları

Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Vahdet Görmez (PD)

Çocuk ve Ergenlerde Dinamik Psikoterapi Prensipleri
Burak Doğangün

Çocuk ve Ergenlerde Psikodrama yaklaşımları
Özden Üneri

Çocuk ver Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımları
Fatma Bozkurt

Çocuk ve Ergenlerde Mentalizasyon Temelli Psikoterapi Yaklaşımları
Sarper Taşkıran (PD)
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00
KONFERANS 6

Alkolizmin Nörobiyolojik Temeli ve Farmakoterapisi

Michael Soyka
KONFERANS 7
Moderatör:
Murad Atmaca (PD)

Anksiyete Bozukluklarında Kanıta Dayalı Tedaviler 

Borwin Bandelow (GAPP)
 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 5 (BAP- GAPP-PD)

Psikiyatrik Bozukluklarda Farklı Bakış Açıları

Tartışmacı Moderatörler:
Feyza Arıcıoğlu (PD), Samet Köse (PD,BDPD)

Nörogörüntüleme
Ali Saffet Gönül (PD)

Nöroinflamasyon
Norbert Müller (GAPP)

Bipolar Bozuklukta İçgörü: Schrödinger'in Kedisi
Rayna Mandova
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 21

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Bilinen Sorunlara Yeni Bakışlar

Moderatörler:
Bengi Semerci, Özhan Yalçın

Eksojen Obezitesi Olan Çocuklarda Emosyon Tanıma Ve Regülasyonu
İpek Perçinel Yazıcı

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini Düzeyleri
Kemal Utku Yazıcı

Boşanmanın Aile ve Çocuk Üzerine Etkileri, 2017 Perspektifi
Yasemin Yulaf

Nörogelişimsel Perspektiften Otizm
Hesna Gül
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 22

Nörobiyolojiden Psikopatolojiye Emosyon Disregülasyonu

Moderatörler:
Mücahit Öztürk, Senem Başgül

Emosyon Regulasyonu Nedir ve Nasıl Gelişir
Özlem Özcan

Emosyon Disregülasyonu Nasıl Oluşur ve Psikopatolojilere Nasıl Yansır?
Sarper Taşkıran

Emosyon Regülasyonu Klinikte ve Araştırmalarda Nasıl Değerlendirilir?
Ali Evren Tufan

Tedaviler Emosyonu Regüle Edebilir mi?
Didem Öztop
KURS 21

Mülteciler ve Ruh Sağlığı


Kemal Kuşçu
 
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI 
15:00 - 16:30
KONFERANS 8
Korku Toplumu mu Olacağız? Terörizm Zamanlarında Anksiyete

Moderatör:

Kemal Sayar (PD)

Borwin Bandelow (GAPP)
WORKSHOP 7
Çocuk İstismarı ve Çocuk Koruma

Moderatör:
Elvan İşeri

Çocuk İstismarı Nedir? Türkiye'de Çocuk İstismarı, Çocukları İstismardan Nasıl Koruruz?
Elvan İşeri

Riskli Çocuklarda İstismar
Şaziye Senem Başgül
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 23

Psikiyatride Kardiyak Belirteçler

Moderatör:

Kemal Kuşçu

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Damar Yaşlanması
Ömer Yanartaş (PD)

Ruhsal Hastalıklarda Kalp Atım Hızı Değişkenliği
Serkut Bulut

Antipsikotikler ve QTc Uzaması
Mesut Yıldız (PD)

Sentetik Kanabinoidlerin EKG Parametrelerine Etkisi
Ahmet Gül
     
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 24

Türkiye'de Akılcı İlaç Uygulamaları

Moderatörler: 

Kemal Sayar (PD) , Mesut Çetin (PD)

Türkiye'de Akılcı İlaç  Uygulamaları    
Fatma İşli

Sağlıklı Kalmanın Bedeli
Gazi Alataş (SGK  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 25

Adli Tıp Kurumu ve Adli Psikiyatri 

Moderatörler:
Musa Tosun, İbrahim Balcıoğlu

Adli Tıp Kurumu Tarihçesi Bugünü ve İşleyiş Mekanizması
Mustafa Solmaz

Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Adli Psikiyatrik Uygulamalar
İbrahim Balcıoğlu

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 26

Otonom Disfonksiyon

Moderatörler:
Didem Öztop, Sebla Gökçe

Otonom Sinir Sistemi ve Duygulanımlar
Funda Gümüştaş

Otizm Spektrum Bozukluğunda Otonomik Disfonksiyon
Veysi Çeri (PD)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otonomik Disfonksiyon
Sultan Seval Yılmaz

Anksiyete Bozukluklarında Otonomik Disfonksiyon
Gözde Narin Coşkun

18:30 - 19:00 KAHVE ARASI
19:00 - 20:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 27

İlk Atak Psikozu Tanımak ve Yönetimindeki İncelikler

Tartışmacı Moderatörler:

Salih Battal (Turkey), Mustafa Solmaz  (TAP)

Prodromal Dönem ve Özellikleri
Servet Ebrinç (PD)

İlk  Atak Psikozun Farmakolojik Tedavisinin İncelikleri Nelerdir ?
Ayhan Algül (PD)

İlk Atak Psikozdan Korunmak İçin Koruyucu Antipsikotik Kullanımı Doğru Bir Seçim Midir?
Köksal Alptekin

Karar Zamanı: Antipsikotiklerin Uzun Süreli Kullanımı Faydalı mı, Yoksa Riskli Midir?  
Serdar Dursun (PD)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 28

Bağımlılıkta Bağlanma: Nörobiyolojik ve Psikodinamik Kuramlar Arasında Bir Köprü

Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Coşkunol, Musa Tosun

Davranışsal Bağımlılığın Nörobiyolojisi
Umut Mert Aksoy (PD)

Madde Kullanım Bozukluklarının, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikososyal Travmalarla İlişkisi
Özhan Yalçın

Bağlanma Bozukluğu Yaklaşımı İle Madde Bağımlılığı Tedavisi
Hakan Coşkunol  
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 29

Çocuk mu Anne mi: Ergende Gebelik

Moderatörler:
Özden Üneri, Serhat Nasıroğlu (PD)

Ergen Gebeliklerinde Risk Faktörleri, Olumsuz Sonuçları, İlişkili Ruhsal Bozukluklar
Gamze Ergil Altın

Ergen Anne Olursa: Ergen Anne - Çocuk İlişkisi
Didem Öztop

Ergen Beyni Gebeliğe Neden Hazır Değildir?
Emine Zinnur Kılıç

Türkiye'de Ergen Annelerle İlgili Çalışmalar, Korunma ve Müdahale Yaklaşımları
Ayşegül Yolga Tahiroğlu
KURS 22

Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri


Kadir Özdel
 
  KAHVE ARASI
20:30 - 22:00
WORKSHOP 8
Akademik Yayıncılıkta Son Gelişmeler ve Araştırmacının Doğru Konumlanması

Moderatör:

Lucy Mcivor (Taylor &Francis Journal Group)

Metin TUNÇ (Thomson Reuters eski Türkiye Temsilcisi)

* Akademik Yayın Yapmanın İncelikleri ve Akademik Yayın Yapmada Püf Noktalar, Sık Yapılan Hatalar, Hızlı ve Nitelikli Yayın Yapmanın İncelikleri
* Akademik yayıncılıkta son rakamlar
* Etki Yaratacak Akademik Yayın (Normalize Etki Faktörü)
* Dergi ve Yayın Evleri Kara Listesi (Beall’s List)
* Bilimsel Yayıncılıkta Kötüleşme Eğilimleri ve Korunmak
* Nitelikli Yayın Geliştirmeye Dair Stratejiler
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 30

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Nörobiyoloji, Tanı ve Tedavide Son Güncellemeler

Moderatörler:
Elvan İşeri, Ayşegül Yolga Tahiroğlu

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Prodromal Belirtiler - Prodromal Mani ve Madde kullanım Bozukluğu Eştanısı
Özhan Yalçın

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozukluk Genetiği ve Nörobiyolojisi
Hatice Güneş

Çocuk ve Ergenlerdeki Bipolar Afektif Bozuklukta Klinik Görünümler, Komorbidite ve Ayırıcı Tanı
Güven Kılıçoğlu

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozukluk Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Kayhan Bahalı
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 31

Psikodermatoloji

Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Okur, Mustafa Solmaz

Psikodermatolojinin Psikiyatri Yönü
Hakan Okur

Dermatolojik Hastalıkların Psikiyatrik Boyutu
Yurdum Sinan Yücel

Psikodermatolojide Uygulanan Ölçekler
Kübra Aslan

Psikodermatoloji Hastalarında Kozmetik Sorunlar ve Çözüm Yolları
Ali Cemal Yılmaz


 

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği
30 Nisan 2017, Pazar

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C 
09:00 - 10:30 Psikofarmakoloji Derneği Çalışma Grupları Toplantıları
WORKSHOP 9
Psikopatoloji, Zihin ve Sinema

Dilruba Dülgeroğlu
(Güngören Toplum Sağlığı Merkezi)
10:30 - 11:30 KAPANIŞ TÖRENİ  

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği